Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

КУРСОВА РОБОТА

По дисципліні

«Техніко-економічний аналіз
ефективності виробництва»

Зміст

Введення

1. План виробництва

2. Планування основних фондів

2.1 Розрахунок потрібного кількості встаткування

2.2 Розрахунок потреби в площах

2.3 Розрахунок потреби в транспортних засобах

2.4 Розрахунок потреби в інструменті

3. Планування чисельності персоналу

3.1 Розрахунок планової чисельності робітників

3.2 Розрахунок планової чисельності допоміжних
робітників

3.3 Розрахунок чисельності службовців і фахівців

4. Планування собівартості

4.1 Розрахунок потреби в основних матеріалах

4.2 Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах

4.3 Розрахунок потреби по всіх видах енергії

5. Розрахунок тривалості виробничого циклу

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Раціональна
система організації, планування й керування має важливе значення для підвищення
ефективності виробництва.

В умовах ринкової
економіки центр економічної діяльності переміщається до основної ланки всієї
економіки — підприємству. Саме на цьому рівні створюються всі необхідні
суспільству блага й вирішуються питання раціонального використання ресурсів, а
так само заходу щодо вдосконалювання технології, коштів механізації й
автоматизації виробництва, систем керування й зниження витрат на виробництво
продукції до мінімуму.

Найбільш важливим
завданням, що стає перед керуванням, є забезпечення цілеспрямованого розвитку
виробництва. Постановка мети на певний період часу й вироблення програми
досягнення цієї мети забезпечується за допомогою планування.

C його допомогою
визначається головна мета розвитку виробництва, установлюються пропорції, темпи
розвитку, матеріальні джерела й трудові ресурси. Звідси ясно, що із сутності
керування випливає така його найважливіша функція, як планування.

Метою даного
курсового проекту є освоєння практичних навичок по організації виробництва.

1. План
виробництва

Таблиця 1. Дані
про заготівлі.

Позначення виробів Найменування деталі Вид заготівлі Марка матеріалу Маса заготівлі Вартість матеріалу (грн./кг.)
А Вал Пруток 07х16н2 0,680 4100
Б Гайка Пруток 07х16н2 0,085 4100
В Шайба Пруток 07х16н2 0,03 4100

Таблиця 2. Дані
про маршрути

Номер Назва Тип Норми часу Розцінки,

Розряд

Роботи

Т шт (хв.) Т пз (хв.)
Деталь а. Вал
5 Відрізна 8в66 3.9 4 45 3
10 Токарська 1до62 7.8 8 85 5
15 Токарська 1до62 6.6 7 75 5
20 Токарська 1до62 10.8 11 120 5
25 Токарська 1до62 7.2 7 86 5
30 Токарська 1до62 4.6 5 52 5
35 Токарська 1до62 9.6 9 105 5
40 Свердлильна 2н106 2.4 2 29 3
45 Свердлильна 2н106 2.4 2 29 3
50 Шліфувальна Зм — 182 4.2 4 4.2 3
55 Слюсарна Верстат 3.6 0.4 3.6 3
60 Контрольна Стіл бтк
Разом 63.1 59.4
Деталь б. Гайка
5 Відрізна 8в66 0.70 5.00 10 3
10 Токарська 1до62 2.60 3.00 29 5
15 Токарська 1до62 1.40 2.00 18 5
20 Токарська 1до62 3.20 4.00 38 5
25 Фрезерна 6н13п 2.80 3.00 32 4
30 Слюсарна Верстат 0.60 10 4
35 Контрольна Стіл бтк
Разом 11.30 17.00
Деталь в. Шайба
5 Відрізна 8в66 0.70 3.00 10 3
10 Токарська 1до62 2.10 3.00 25 5
15 Токарська 1до62 1.20 5.00 15 5
20 Токарська 1до62 0.60 7.00 10 5
25 Шліфувальна 3м — 182 1.20 3.00 15 4
30 Слюсарна Верстат 0.60 10 4
35 Контрольна Стіл
Разом 6.40 21.00

2. Планування
основних фондів

2.1 Розрахунок
потрібного кількості встаткування

Для розробки
плану по основних фондах необхідно розрахувати потребу в технологічному
встаткуванні.

Річна
трудомісткість виконання j — ой операції по обробці i-ой деталі розраховується
по формулі:

Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва ,

Де Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва  — штучний час на обробку
i-ой деталі на верстатах даного виду, година.

Таблиця 3
розрахунок нормативної трудомісткості на виріб а

Тип і модель устаткування

Штучний час, tшт.

Т норм. На програму, н-ч
8в66 3.9 8888.89
1до62 46.6 105316.46
2н106 4.8 9901.55
Зм — 182 4.2 9226.44
Верстат 3.6 4500.70
63.1 137834.04

Таблиця 4
розрахунок нормативної трудомісткості на виріб б

Тип і модель устаткування

Штучний час, tшт.

Т норм. На програму, н-ч
8в66 0.7 3206.75
1до62 7.2 9113.92
6н13п 2.8 3263.01
Верстат 0.6 337.55
11.3 15921.24

Таблиця 5
розрахунок нормативної трудомісткості на виріб b

Тип і модель устаткування

Штучний час, tшт.

Т норм. На програму, н-ч
8в66 0.7 6244.73
1до62 3.9 31898.73
182 1.2 7088.61
Верстат 0.6 1012.66
63.1 46244.73

У наступній
таблиці наведений розрахунок потрібного кількості одиниць устаткування. Рівень
виконання норм становить 120%, завантаження встаткування — 80%. Для початку
розраховуємо планову трудомісткість на програму:

Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва ,

Де т норм —
нормативна трудомісткість на програму, н/ч;

До вн. —
коефіцієнт виконання норм виробітку (= 1,2).

Розрахункова
кількість одиниць устаткування визначається по формулі:

Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва ,

Ф про. — плановий
фонд роботи одиниці встаткування,

Фоб=д* дсм*
тсм(1- кпот)=260*8*2(1-0,02)=4076

Прийнята
кількість устаткування знаходимо, з огляду на коефіцієнт завантаження
встаткування:

Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

Всі проведені
розрахунки зведемо в таблицю 6, 7, 8:

Таблиця 6
Розрахунок потрібного кількості одиниць устаткування для виробу а

Тип і модель устаткування Тнорм. На програму, н-ч К-т Т план. На програму, н-ч План.фвр од. Оборуд., година. Кіл-В ед.оборуд До загр.
Расч. Прин.
8в66 8888.89 1,2 7407.41 4076 9,46 10 0,95
1до62 105316.46 1,2 87763.7 4076 2,88 4 0,95
2н106 9901.55 1,2 8251.29 4076 7,21 8 0,95
Зм — 182 9226.44 1,2 7688.7 4076 6,27 7 0,95
Верстат 4500.70 1,2 3750.58 4076 3,82 5 0,95
Разом 137834.04 114862 1,57 2

Таблиця 7
Розрахунок потрібного кількості одиниць устаткування для виробу б

модель устаткування Тнорм. На програму, н-ч К-т Т план. На програму, н-ч План.фвр од. Оборуд., година. Кіл-В ед.оборуд До загр.
Расч. Прин.
8в66 3206.75 1.2 2672.29 4076 0.66 1 0.8
1до62 9113.92 1.2 7594.93 4076 1.86 2 0.8
6н13п 3263.01 1.2 2719.18 4076 0.67 1 0.8
Верстат 337.55 1.2 281.292 4076 0.07 1 0.8
Разом 15921.23 13267.7 5

Таблиця 8
Розрахунок потрібного кількості одиниць устаткування для виробу в

Тип і модель устаткування Т норм. На програму, н-ч К-т Т план. На програму, н-ч План.фвр ед. Оборуд., година. Кіл-В ед.оборуд До загр.
Расч. Прин.
8в66 6244.73 1.2 5203.94 4076 1.28 2 0.8
1до62 31898.73 1.2 26582.3 4076 6.52 8 0.8
182 7088.61 1.2 5907.18 4076 1.45 2 0.8
Верстат 1012.66 1.2 843.883 4076 0.21 1 0.8
Разом 46244.73 38537.3 13

2.2 Розрахунок
потреби в площах

Для розрахунку
площ необхідно розрахувати площу, що будуть займати верстати, тобто виробничу.

Таблиця 9
Розрахунок потреби в площах для виробу а

Тип і модель устаткування Габарити, м. S общ., м2 К-т. Доп. Площ Кіл., од. S, м2
Довжина Ширина
8в66 2 2.5 5 4 2 40.00
1до62 1 1.85 1.85 4 27 199.80
2н106 2 3 6 4 3 72.00
Зм — 182 1 1.5 1.5 4 2 12.00
Верстат 1 1 1 4 1 4.00
Разом 15.35 35 327.80

Таблиця 10
Розрахунок потреби в площах для виробу б

Тип і модель
устаткування
Габарити, м. S общ., м2 К-т. Площ Кіл од. S, м2
Довжина Ширина
8в66 2 2.5 5 4 1 20.00
1до62 1 1.85 1.85 4 2 14.80
6н13п 2 2 4 4 1 16.00
Верстат 1 1 1 4 1 4.00
Разом 11.85 4 5 54.80

Таблиця 11
Розрахунок потреби в площах для виробу в

Тип і модель устаткування Габарити, м. S общ., м2 К-т Кіл. Од. S, м2
Довжина Ширина
8в66 2 2.5 5 4 2 40.00
1до62 1 1.85 1.85 4 8 59.20
Зм — 182 1 1.5 1.5 4 2 12.00
Верстат 1 1 1 4 1 4.00
Разом 9.35 13 115.20

Тобто загальна
виробнича площа була розрахована по формулі:

Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва ,

Де до дп. —
коефіцієнт додаткових площ;

S уд. I — питома
площа одиниці встаткування, м2;

N — число видів
устаткування, шт;

C — число
верстатів, шт.

Виробнича площа є
основною площею, допоміжна становить 20% від основний, а службово-побутова —
10%.

У цеху є 4
склади. Тут зберігаються інструменти, допоміжні матеріали: масло машинне,
дрантя, сож, солідол, масло індустріально, які зберігаються на стелажах. У
складах розташовується 20 стелажів розміром 1×3 м, відстані між стелажами 1 м, проходи — 2м.

Таблиця 12.
Розрахунок вартості площ для виробу а

Вид площі Розмір, м2
Основна 327.80
Допоміжна 65.56
Службово-побутова 32.78
Разом 426.14

Таблиця 13.
Розрахунок вартості площ для виробу б

Вид площі Розмір, м2
Основна 54.80
Допоміжна 10.96
Службово-побутова 5.48
Разом 71.24

Таблиця 14.
Розрахунок вартості площ для виробу в

Вид площі Розмір, м2
Основна 115.20
Допоміжна 23.04
Службово-побутова 11.52
Разом 149.76

2.3 Розрахунок
потреби в транспортних засобах

Розрахуємо
необхідну кількість візків:

Таблиця 15
Розрахунок кількості візків

Виробу А Б В
Кіл-В, шт. 4100 4100 4100
Маса дет., кг. 0.68 0.085 0.03
Маса., кг. 2788.00 348.50 123.00

Вантажопотік за
період — 2788+348,5+123=3259,5

Вантажопідйомність
візка — 200 кг.

Число візків —
3259,5/200 — 16 шт.

Загальна вартість
візків — 16 * 2000 = 32000 грн.

2.3 Розрахунок
потреби в інструменті

Проведемо розрахунок
потреби інструмента.

Потрібна
кількість = Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва ,

Сумарна вартість
= Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

Таблиця 2
Розрахунок потреби в інструменті

Інструмент Норма видатку, на х деталей 1 шт. Потрібна кіл-в, шт.
Токарно-прохідні різці 400 31
Розточувальні різці 350 35
Фрези 250 49
Мікрометр 850 14
Штангенциркуль 1000 12
Разом 142

3. Планування
чисельності персоналу

3.1 Розрахунок планової чисельності робітників

Для розрахунку
планової чисельності, необхідно розрахувати планову трудомісткість:

Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

Планова
чисельність основних робітників визначається як відношення

Планової трудомісткості
й фонду робочого часу.

Всі розрахунки
зведемо в таблицю 17, 18, 19:

Таблиця 17.
Розрахунок планової чисельності робітників для виробу а

Професія Раз-Ряд Норм. К-т План. К-ть Планова чис-ть, чіл.
Разр. Прин. Кз
Різьбяр 3 32390 1.2 26991.67 0.337 1 0.337
Токар 5 64780 1.2 53983.33 0.675 1 0.675
Токар 5 55760 1.2 46466.67 0.581 1 0.581
Токар 5 89380 1.2 74483.33 0.931 1 0.931
Токар 5 58220 1.2 48516.67 0.606 1 0.606
Токар 5 39360 1.2 32800 0.410 1 0.410
Токар 5 76260 1.2 63550 0.794 1 0.794
Свердлити 3 18040 1.2 15033.33 0.188 1 0.188
Свердлити 3 18040 1.2 15033.33 0.188 1 0.188
Шліфувальник 3 33620 1.2 28016.67 0.350 1 0.350
Слюсар 3 16400 1.2 13666.67 0.171 1 0.171
Разом 502250 418541.7 5.232 12

Таблиця 18.
Розрахунок планової чисельності для виробу б

Професія Раз-Ряд Норм., н-ч К-т План Планова числ-ть, чіл.
Раср. Прин. Кз
Різьбяр 3 23370 1.2 19475 0.243 1 0.243
Токар 5 22960 1.2 19133.33 0.239 1 0.239
Токар 5 13940 1.2 11616.67 0.145 1 0.145
Токар 5 29520 1.2 24600 0.308 1 0.308
Фрезерувальник 4 23780 1.2 19816.67 0.248 1 0.248
Слюсар 4 2460 1.2 2050 0.026 1 0.026
Разом 116030 96691.67 1.209 6

Таблиця 19.
Розрахунок планової чисельності опр для виробу в

Професія Раз-Ряд Норм., н-ч К-т План. Планова числ-ть, чіл.
Разр. Прин. Кз
Різьбяр 3 15170 1.2 12641.67 0.158 1 0.158
Токар 5 20910 1.2 17425 0.218 1 0.218
Токар 5 25420 1.2 21183.33 0.265 1 0.265
Токар 5 31160 1.2 25966.67 0.325 1 0.325
Шліфувальник 4 17220 1.2 14350 0.179 1 0.179
Слюсар 4 2460 1.2 2050 0.026 1 0.026
Разом 112340 93616.67 1.170 6

3.2 Розрахунок
планової чисельності допоміжних робітників

У таблиці 20
представлені норми обслуговування допоміжних робітників, з огляду на які можна
визначити чисельність.

Таблиця 20. Норми
обслуговування допоміжних робітників

Од. ізм. Х на 1 чіл. Обсяг Чис-ть
Транспортировщик Візок 1 2 2
Електромонтер Од.рем. 269 179,5 1
Комірник Склад 1 4 4
Прибиральник побут. Помещ. М2. Побут. S 260 65,4525 1
Слюсар-Інструментальник Осн. Проїзв. Робітники 150 22 1
Слюсар-Ремонтник Од.рем. Слож. 250 545 3
Ремонт.-верстатник Верстатів 70 85 2
Розподільник Осн. Проїзв. Робітники 30 22 1
Наладчик Верстатів 15 85 6
Контролер Осн. Проїзв. Робітники 20 22 2
Разом Х Х Х 23

Таблиця 21.
Ремонтна складність верстатів

Марка Кіл. верстатів Кіл-В од. Рем. складності Сум. Рем. складність
Механ. Електр. Механ. Електр.
8в66 5 5 2 23 9
1до62 37 2 2 75 75
2н106 3 5 1 13 3
6н13п 1 3 3 3 3
Зм — 182 4 4 3 17 13
Верстат 3 2 1 6 3

Ремонтна
складність верстатів дозволяє визначити чисельність електромонтерів і
слюсарів-ремонтників.

Чисельність
допоміжних робітників по нормах обслуговування розраховується по наступній
формулі:

Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

Де ор — обсяг
робіт;

Н обсл — норма обслуговування;

Ксм — коефіцієнт
змінності.

Кп — коефіцієнт
втрат, що визначається як відношення номінального числа робочих днів до числа
явочних днів.

Всі розрахунки
зведемо в таблицю 22:

Таблиця 22
розрахунок чисельності допоміжних робітників

Профес. Раз-Ряд Фвр. План, н-ч Ч-Ть план, чіл.
Транспортир. 4 36000 2
Електромонтер 5 36000 1
Комірник 4 36000 4
Прибиральник
побут. прим.
5 36000 1
Слюсар-Інструментальник 6 36000 1
Слюсар-Ремонтник 6 36000 3
Ремонт.-верстатник 6 36000 2
Розподільник 5 36000 1
Наладчик 6 36000 6
Контролер 5 36000 2
360000 23

3.3 Розрахунок
чисельності службовців і фахівців

Таблиця 23
розрахунок чисельності службовців і фахівців

Посада Чис-ть, чол.
Нач. Цеху 1
Зам.н.ц. по
пр-ву
1
Зам.н.ц. по
тех.частини
1
Начальник бт і
з
1
Інженер по
нормуванню праці
2
Начальник
диспетчерського бюро
1
Начальник
технічного бюро
1
Старший
інженер-технолог
1
Інженер-технолог 3
Начальник
інструментального господарства
1
Старший майстер
рем.-мех. ділянки
1
Майстер
рем.-мех. ділянки
1
Механік цеху 1
Майстер ділянки
електроустаткування
1
Завідувач
господарською службою
1
Начальник бюро
технічного контролю
1
Разом 19

4.
Планування собівартості

4.1 Розрахунок
потреби в основних матеріалах

Вартість
матеріалів на одиницю виробу розраховується як різниця між добутками маси
заготівлі на вартість матеріалу й маси відходів на вартість відходів даного
матеріалу. Різниця між масою заготівлі й масою вироби буде дорівнює масі відходів.
Вартість матеріалу на програму визначається множенням вартості матеріалу на
одиницю виробу на програму запуску відповідного виробу. Коефіцієнт використання
матеріалу визначається відношенням маси виробу до маси заготівлі.

Формула
визначення коефіцієнта використання матеріалу:

Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва ,

Вартість
матеріалів для виготовлення однієї деталі визначається як добуток маси
заготівлі на вартість матеріалу з відрахуванням відходів:

Ц од = мзагот * цматер – цвідх.,

Вартість
матеріалів на програму визначається як добуток програмного випуску деталей на
вартість матеріалу для однієї одиниці.

Таблиця 24
Розрахунок потреби в основних матеріалах

№ виробу Матеріал Маса дет., кг. (q2) Маса заг., кг. (q1) Кім

Вар-ть

мат-ів,

грн…/кг. (с1)

Вар-ть

відходів, грн./кг. (с2)

Вар-ть

мат-ів на 1 дет., грн.

Вар-ть

мат-ов на прогр., грн.

Відходи
А. Вал 07х16н2 0 0.68 0 345 103.5 164.22 673302 288558
Б. Гайка 07х16н2 0 0.085 0 452 135.6 26.894 110265 47256.6
В. Шайба 07х16н2 0 0.03 0 376 112.8 7.896 32373.6 13874.4
Разом 199.01 815941 349689

4.2 Розрахунок потреби в
допоміжних матеріалах

Загальна вартість
допоміжних матеріалів визначається як добуток норми видатків даного матеріалу,
чисельності працівників і вартості матеріалу за кілограм.

Цвс мат = норм. * цед * чопр

Таблиця 25
Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах

Матеріал Норма видатку Числ-ть опр// кіл-в од. Обор. Вар-ть мат-ла, грн./кг

Загальна вартість

мат-ла, грн.

Дрантя 20 кг./рік на 1 ст-до 85 45 76500
Сож 80 кг./рік на 1 ст-до 85 400 2720000
Солідол 10 кг./рік на 1 ст-до 85 35 29750
Масло машинне 85 кг./рік на 1 ст-до 85 20 144500
Масло 30 кг./рік на 1 ст-до 85 15 38250
Крем силікон. 0,1 кг./рік. На 1го ін 22 17 37,4
Рукавиці робітники 15 пара./рік. На 1го ін 22 35 11550
Спецодяг 1 кому./рік. На 1го ін 22 415 9130
Рушника 12 шт./рік. На 1го ін 22 30 7920
Мило хоз 0,4 кг./рік. На 1го ін 22 20 176
Взуття 1 пари./рік. На 1го ін 22 255 5610
Зас. Інд захисту 5 кому./рік. На 1го ін 22 55 6050
Разом 3049473,4

4.4 Розрахунок
потреби по всіх видах енергії

Розрахунок
електроенергії, що витрачається на роботу встаткування визначається по формулі:

Де Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва — сумарна потужність роботи
встаткування, визначається як:

Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

Ц1 квт — вартість
1 квт енергії.

Таблиця 26
Розрахунок потужності встаткування

Марка.

Потуж.

од.про.,
квт/год

План. Число
обор.

Сум. Потужн.

квт

Вар-ть 1 квт, грн. Вар-ть грн.
8в66 17.2 5 162174.5 1.6 259479.2
1до62 4 37 279091 1.6 446545.6
2н106 10 3 56572.5 1.6 90516
6н13п 7.2 1 13577.4 1.6 21723.84
Зм — 182 5.5 4 41486.5 1.6 66378.4
Верстат 4.4 3 24891.9 1.6 39827.04
Разом 924470.08

Інша
електроенергія витрачається на висвітлення, вентиляцію й ін.

Таблиця 27
Розрахунок по всіх видах енергії

Вид енергії Норма видатку Загальний
видаток
Ст-Ть за ед. Ст-Ть, грн.
На висвітлення 0,015 квт./год.
на 1 м2
138240 1.8 248832
0,01 квт./год.
на 1 м2
27648 1.8 49766.4
побут. — 0,01
квт./год. на 1 м2
13824 1.8 24883.2
На вентиляцію 9500 квт на
місяць
114000 1.8 205200
Пара 19595,82 19595.82 1.5 29393.73
Вода побутова 3 м3 на 1 раб. 2376 10.2 24235.2
Вода на вироб.. 70 л. На 1000 н-ч 5600 10.2 57120
Разом 639430.53

Видаток на
висвітлення визначається як добуток вартості за одиницю, норми видатки,
планового фонду часу й площі цеху.

На вентиляцію на
місяць витрачається 9500 квт електроенергії, тоді вартість видатку енергії на
вентиляцію буде розраховуватися:

Вар-ть= ц од *
9500*12(місяців)

Вартість пари, що
витрачається

Вар-ть пара =
кпар
* ц ,

Де кпар —
кількість споживаної пари за опалювальний сезон, м3;

Кпар=рп *м,

Де рп — видаток
пари на опалення загальної виробничої площі на місяць, м пари/місяць;

Рп = 0,47*sобщ*нзд,

Де нзд — висота
будинку (=7м),

М — число місяців
опалювального сезону (м=7).

Ц — ціна пари на
опалення 1 м3 загальні виробничі площі, грн./м ;

Розрахунок
потреби й вартості побутової води можна провести виходячи з норми видатку на
один працюючого. Норма видатку дорівнює 3 м3 на місяць на один працюючого, 1 м3 = 10,2 грн.

5. Розрахунок
тривалості виробничого циклу

Побудова циклограми

Процес
виготовлення партії деталей, що проходить через багато операцій, складається із
сукупності операційних циклів, кожний з яких являє собою виконання однієї
операції над всіма предметами виробництва даної партії. Сукупність операційних
циклів, а також спосіб сполучення в часі суміжних операційних циклів і їхніх
частин утворять тимчасову структуру багатоопераційного технологічного циклу.
Тривалість операційного технологічного циклу обробки партії деталей
визначається по формулі:

Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

Де n — число
деталей в оброблюваній партії, шт;

Число деталей в
оброблюваній партії: 41000/360=11 шт.

Ti
штучний час на операції, хв;

M — число
операцій у технологічному процесі;

Спрi
кількість устаткування.

Розрахуємо ti,
m; спрi і зведемо в таблицю 28, 29, 30:

Тривалість зміни
= 480 хв. Кількість змін = 2 визначаємо такт лінії для виробу а, б, в: 480*2/11
= 87,27 хв./шт.

Таблиця 28.
Розрахунок робочих місць для виробу а

№ операції Найменування операції T, хв. Кіл-ть., з ., k
Розрахунок Знач. Розрахунок Знач.
5 Відрізна 7.9 =7,9/87,27 1 =(7,9/87,27)/1 0.091
10 Токарська 15.8 =15,8/87,27 1 =(15,8/87,27)/1 0.181
15 Токарська 13.6 =13,6/87,27 1 =(13,6/87,27)/1 0.156
20 Токарська 21.8 =21,8/87,27 1 =(21,8/87,27)/1 0.250
25 Токарська 14.2 =14,2/87,27 1 =(14,2/87,27)/1 0.163
30 Токарська 9.6 =9,6/87,27 1 =(9,6/87,27)/1 0.110
35 Токарська 18.6 =18,6/87,27 1 =(18,6/87,27)/1 0.213
40 Свердлильна 4.4 =4,4/87,27 1 =(4,4/87,27)/1 0.050
45 Свердлильна 4.4 =4,4/87,27 1 =(4,4/87,27)/1 0.050
50 Шліфувальна 8.2 =8,2/87,27 1 =(8,2/87,27)/1 0.094
55 Слюсарна 4 =4/87,27 1 =(4/87,27)/1 0.046
Разом 122.5 11

Робоча довжина
стрічки = 1*11= 11 м.

Повна довжина
стрічки конвеєра = 2*11 + 3,14*1 = 25,14 м.

Швидкість руху
конвеєра = 11/87,27 = 0,13

Таблиця 3
Розрахунок робочих місць для виробу б

№ операції Найменування операції T, хв. Кіл-В k
Розрахунок Знач. Розрахунок Знач.
5 Відрізна 5.7 =5,7/87,27 1 =(5,7/87,27)/1 0.065
10 Токарська 5.6 =5,67/87,27 1 =(5,67/87,27)/1 0.064
15 Токарська 3.4 =3,4/87,27 1 =(3,4/87,27)/1 0.039
20 Токарська 7.2 =7,2/87,27 1 =(7,2/87,27)/1 0.083
25 Фрезерна 5.8 =5,8/87,27 1 =(5,8/87,27)/1 0.066
30 Слюсарна 0.6 =0,6/87,27 1 =(0,6/87,27)/1 0.007
Разом 4.4 6

Робоча довжина
стрічки = 1*6= 6 м.

Повна довжина
стрічки конвеєра = 2*6 + 3,14*1 = 15,14 м.

Швидкість руху
конвеєра = 6/87,27 = 0,07

Таблиця 30
Розрахунок робочих місць для виробу в

№ операції Найменування операції T, хв. Кіл-В k
Розрахунок Знач. Розрахунок Знач.
5 Відрізна 3.7 =3,7/87,27 1 =(3,7/87,27)/1 0.042
10 Токарська 5.1 =5,1/87,27 1 =(5,1/87,27)/1 0.058
15 Токарська 6.2 =6,2/87,27 1 =(6,2/87,27)/1 0.071
20 Токарська 7.6 =7,6/87,27 1 =(7,6/87,27)/1 0.087
25 Шліфувальна 4.2 =4,2/87,27 1 =(4,2/87,27)/1 0.048
30 Слюсарна 0.6 =0,6/87,27 1 =(0,6/87,27)/1 0.007
Разом 27.4 6

Робоча довжина
стрічки = 1*6= 6 м.

Повна довжина
стрічки конвеєра = 2*6 + 3,14*1 = 15,14 м.

Швидкість руху
конвеєра = 6/87,27 = 0,07

Побудуємо
циклограму деталі а графік технологічного циклу при послідовному русі деталей
по операціях., за даними таблиці 31.

Таблиця 31
розрахунок часу циклу.

№ опер. Найменування операції T, хв. Кіл-В Час циклу tоп=(n*tоп)/спр
5 Відрізна 7.9 1 87
10 Токарська 15.8  1 174
15 Токарська 13.6  1 150
20 Токарська 21.8 1 240
25 Токарська 14.2 1 156
30 Токарська 9.6  1 106
35 Токарська 18.6 1 205
40 Свердлильна 4.4  1 48
45 Свердлильна 4.4  1 48
50 Шліфувальна 8.2 1 90
55 Слюсарна 4  1 44
Разом 1348

Висновок

У ході виконання даного курсового проекту ми
провели порівняльний техніко-економічний аналіз ефективності виробництва трьох
деталей. Оцінка провадилася за допомогою двох методів.

Перший метод пов’язаний з розрахунком
критичного випуску по технологічній собівартості виготовлення деталей і вибором
деталі по максимальній прибутковості.

Другий метод пов’язаний з розрахунком
технологічної собівартості з використанням коефіцієнтом приведення.

З вищевикладеного можна зробити висновок про
те, що при проектувальних розрахунках з метою економії часу доцільніше
використовувати коефіцієнти приведення.

При проведенні розрахунків у курсовому проекті
були проведені уточнюючі розрахунки програми випуску вже з урахуванням
необхідного заділу й можливого шлюбу продукції. Саме в такий спосіб і була
отримана програма запуску.

Список використаної літератури

1. Новицкий Н.І.
Організація виробництва на підприємствах. – К., 2004

2. Велетнів К.М.
визначення економічної ефективності варіантів механічної обробки деталей. – К.,
2001.

3. Методичні вказівки
по побудові моделі виробничого процесу, розбору виробничої ситуації й
проведенню ділової гри за курсом «Організація, планування й керування
підприємством машинобудування» для цільової підготовки студентів
технологічних спеціальностей / сост. Абдрашитов Р.М. – К., 1995

4. Організація,
планування й керування підприємством машинобудування: підручник для студентів
машинобудівних спеціальностей вузів/ І.М. Разумов і ін. –К., 2002, — 544с.

5. Проектування
машинобудівних заводів і цехів. / під ред. Е.С. Ямпольского. – К., 2004

Добавить комментарий