Соціологічне дослідження на тему Молодь та наркотики

План
І. Методологічна частина.
1. Проблема дослідження.
2. Мета дослідження.
3. Завдання дослідження.
4. Гіпотези.
5. Спосіб збору інформації.
І І.. Методична частина.
1. Анкета.
2. Результати анкетування.
3. Висновки.

1. Проблема дослідження.
В житті сучасного суспільства особливо гостро постала проблема
пов’язана з наркоманією. Особливо велике росповсюдження ця негативна звичка
отримала в середовищі молоді. Наркоманія негативно впливає не тільки на
життя суспільства в цілому, а також на життя та діяльність особи окремо. На
даний час ця проблема стала дійсно-таки глобальною. По статистичним даним,
розповсюдження такої негативної звички як наркоманія в великих маштабах, в
окремих країнах, пов’язано з нестабільністю політичної та економічної
ситуації, з наявністю великої кількості криз та недосконалістю економічного
та політичного механізмів. Відносно нашої країни ця проблема є особливо
актуальною і розповсюдження її пов’язано з низькою кльтурою суспільства. З
даною проблемою повинно боротися не тільки суспільство, але й кожна людина
повинна усвідомлювати длю себе велику шкоду від наркоманії і намагатися
боротися з цією негативною звичною. Тільки після цього можна говорити про
рішення поставленої проблеми. Тому я вирішив провести дане соціологічне
дослідження, щоб наочно побачити росповсюдження наркоманії серед молоді,
так як молодь являється основою нашого суспільства.

2. Мета дослідження.
Мета мого соціологічного дослідження полягає в вивченні
росповсюдження наркоманії серед молоді. А також метою даного соціологічного
дослідження є зібрати якомога більше інформації про поставлену проблему.

3. Завдання дослідження.
Завданням мого соціологічного дослідження є за допомогою
соціологічного опитування зібрати інформацію про наркотики та наркоманію і
з’ясувати причини росповсюдження наркоманії , та шляхи вирішення даної
проблеми.

4. Гіпотези.
1. Я вважаю, що наркоманія глибоко вкоренилась серед молоді;
2. Більшість випадків вживання наркотичних засобів молодими людьми
пов’язане з ціллю підвищити свій настрій, а причиною, через яку вони
почали вживати наркотики є бажання попробувати;
3. Молодь якщо починае вживати наркотики, то ще не досить в зрілому віці;
4. Наркотики – це порок якого важко позбутися.
5. Також я вважаю, що наркотичні засоби сильно шкодять здоров’ю.

5. Спосіб збору інформації.
Своє дослідження я проводив за допомогою соціологічного опитування.

Генеральною сукупністю мого соціологічного опитування являється вся
молодь у віці від 15 до 23 років. Вибіркова сукупність дорівнює 30 осіб: 20
чоловічої статі та 10 жіночої. Я провів вибіркове дослідження за допомогою
анкетування і не претендую на високу репрезентативність отриманих даних.
Даним соціологічним дослідженням я хочу звернути увагу суспільства на дану
проблему.

Шановний друже!
Я прошу виділити небагато часу до моєї анкети і відповісти на
декілька неважких запитань, щоб допомогти моєму дослідженню. Прошу
відповідати часно. Анонімність та конфіденційність гарантую. Більшість
питань підсвідомлюють однозначну відповідь, тільки там, де є вказівки
можливі декілька варіантів відповіді; питання, що не відносяться до вас
можна пропускати.
Завчасно дякую!

1. Чи вживали Ви коли небудь нехай навіть слабкий наркотик?
а) так;
б) ні.

2. В якому році Ви спробували вперше наркотики?
а) до 15 років;
б) від 16 до 20 років;
в) після 20 років.

3. Через яку причину Ви вирішили вжити наркотики?
а) вплив компанії;
б) спроба зняти стрес;
в) бажання попробувати;
г) свій варіант відповіді________________________
_________________________________________________

4. Які найсильніший наркотик Ви вживали (вживаєте)?
а) “травку”;
б) “ангідридку”;
в) свій варіант відповіді________________________
_________________________________________________

5. Чи завжди Ви можете відмовитись від пропозиції вжити наркотик?
а) так;
б) не завжди;
в) ні.

6. Як Ви вважаєте, наркотики шкодять здоров’ю?
а) так;
б) ні.

7. Ви регулярно вживаете наркотики?
а) так;
б) ні.

Вкажіть вашу стать:
а) жіноча;
б) чоловіча.

|№ |Варіан|Кількі| |Процен| |Загальне |
|Питан-|т |сть | |тне | |процентне |
|ня |відпов|відпов| |співві| |співвідношен|
| |іді |ідей | |дношен| |ня |
| | | | |ня | | |
| | |Чол. |Жін. |Чол. |Жін. | |
|1 |а) |18 |4 |90% |40% |93% |
| |б) |2 |6 |10% |60% |27% |
|2 |а) |2 |0 |10% |0% |7% |
| |б) |14 |3 |70% |30% |57% |
| |в) |4 |1 |20% |10% |17% |
|3 |а) |9 |2 |45% |20% |37% |
| |б) |2 |1 |10% |10% |10% |
| |в) |5 |1 |25% |10% |20% |
| |г) |2 |0 |10% |0% |7% |
|4 |а) |10 |4 |50% |40% |47% |
| |б) |6 |0 |30% |0% |20% |
| |в) |2 |0 |10% |0% |7% |
|5 |а) |10 |10 |50% |10% |67% |
| |б) |2 |0 |10% |0% |7% |
| |в) |6 |0 |30% |0% |20% |
|6 |а) |20 |10 |100% |10% |100% |
| |б) |0 |0 |0% |0% |0% |
|7 |а) |2 |1 |10% |10% |10% |
| |б) |18 |9 |90% |90% |90% |

Результати дослідження.
Аналізуючи результати мого дослідження, я зробив слідуючі висновки:
— моя гіпотеза про те, що нгаркоманія глибоко вкоренилася серед
молоді насправді не справдилася, регулярно вживають наркотики лише
10% опитаних мною респондентів;
— з’ясувалося, що причиною першого вживання наркотиків являються
такі: спроба зняти стрес (10%), бажання попробувати (27%), вплив
компанії (37%), а також серед 7% респондентів вияснилось, що
причиною також можуть бути такі як бажання стати старшим, бажання
нових відчуттів та інші;
— моя гіпотеза про те, що молодь починае вживати наркотики ще не
досить в зрілому віці відносно справдилася: 57% опитаних
респондентів вперше вжили наркотик в віці від16 до 20 років. А це
значить, що слід звернути увагу на виховання молодого покоління,
поглибити пропаганду проти наркотиків серед підростаючого
покоління;
— більшість респондентів також як і я вважають, що наркотики – це
порок, якого важко позбутися.
Також, як і було раніше сказано, всі респонденти згодились з тим, що
наркотики несуть згубну дію на організм людини.

Добавить комментарий