Методи способи та прийоми економічного аналізу

Методи, методики, способи та прийоми економічного аналізу

Під методом економічного аналізу розуміють
діалектичний спосіб підходу до вивчення господарських процесів у їхньому
становленню і розвитку. Характерними рисами методу економічного аналізу є:

Continue reading ‘Методи способи та прийоми економічного аналізу’ »

Методи проектування трудових процесів

ТЕМА: МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ

1. Класифікація трудових процесів

В умовах ринку й конкуренції велике значення для кожного
підприємства має зниження витрат виробництва, і одержання за рахунок цього

Continue reading ‘Методи проектування трудових процесів’ »

Методи підвищення продуктивності праці

ВСТУП

Перехід України
від адміністративно-командної економіки до ринкової, яка базується на широкому
використанні економічних методів, активізує ряд соціально-економічних проблем.
Зараз уже нікого не дивує безробіття, соціальна напруженість в суспільстві, які

Continue reading ‘Методи підвищення продуктивності праці’ »

Методи оцінки та відбору працівників підприємства

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний
університет

Кафедра економіки промисловості
і організації виробництва

Курсова робота

з дисципліни: «Економіка та організація

Continue reading ‘Методи оцінки та відбору працівників підприємства’ »

Методология экономического анализа

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ                                                
                                                          3

1.
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ                         5

Continue reading ‘Методология экономического анализа’ »

Науково-технічний прогрес — основа розвитку виробництва

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра менеджменту і

інформаційних
технологій

КУРСОВА РОБОТА

З ПРЕДМЕТУ

 РОЗМІЩЕННЯ
ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

Continue reading ‘Науково-технічний прогрес — основа розвитку виробництва’ »

Наркобизнес как экономическая отрасль

Оглавление

Введение

Глава
1. Теневая экономика в современной России

Глава 2. Наркобизнес как
экономическая отрасль

Глава 3. Условия
эффективного воздействия государства на наркобизнес

Continue reading ‘Наркобизнес как экономическая отрасль’ »

Напрямки посилення конкурентоспроможності торговельного підприємства

Напрямки посилення конкурентоспроможності
торговельного підприємства.

ПЛАН

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи механізму забезпечення
конкурентоспроможності торговельного підприємств. 5

Continue reading ‘Напрямки посилення конкурентоспроможності торговельного підприємства’ »

Напрями вдосконалення системи управління якістю продукції і організації технічного контролю. Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОДЗЕРЖИНСКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ТЕХНІКУМ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ХІМІКО-ТЕХНЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Курсова робота

Continue reading ‘Напрями вдосконалення системи управління якістю продукції і організації технічного контролю. Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва’ »

Направления экономии материальных ресурсов на промышленном предприятии

АННОТАЦИЯ

         Данная курсовая работа
посвящена теме «Направления и источники экономии материальных ресурсов на
промышленном предприятии».

         Во введении обосновывается
актуальность темы, цель и задачи изучения объекта исследования. Объектом

Continue reading ‘Направления экономии материальных ресурсов на промышленном предприятии’ »

Методология ценообразования, ее сущность и составные элементы

1.
Методология ценообразования, её сущность и составные элементы

Методология
ценообразования

это совокупность принципов и методов образования структуры и динамики цен,
совокупность наиболее общих приёмов формирования цены, связанных в основном с

Continue reading ‘Методология ценообразования, ее сущность и составные элементы’ »

Методология разработки инвестиционной стратегии субъектов фармацевтического рынка

Методология разработки
инвестиционной стратегии субъектов фармацевтического рынка

1.
Государственная инвестиционная стратегия

Среди
множества показателей низкого качества экономического роста самым важным
следует признать узость инвестиционной базы, которая в последние годы не

Continue reading ‘Методология разработки инвестиционной стратегии субъектов фармацевтического рынка’ »

Направления развития отраслей экономики Иркутской области

Направления развития
отраслей экономики Иркутской области

Стратегическими
направлениями развития строительного комплекса являются
:

— Создание новых
производств современных строительных и отделочных материалов на местной

Continue reading ‘Направления развития отраслей экономики Иркутской области’ »

Методология комплексного экономического анализа, основные показатели хозяйственной деятельности

Тема 9. Методология
комплексного экономического анализа, основные показатели хозяйственной
деятельности

План

1. Общая характеристика комплексного экономического анализа
за основными показателями хозяйственной деятельности

Continue reading ‘Методология комплексного экономического анализа, основные показатели хозяйственной деятельности’ »