Методика финансового анализа деятельности предприятий

Федеральное агентство связи

ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Уральский технический институт связи и информатики (филиал)

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО АНАЛИЗУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Continue reading ‘Методика финансового анализа деятельности предприятий’ »

Методика распределения выручки

Методика распределения выручки

(действующая экономическая модель)

1. Начисление НДС подлежащего уплате в бюджет

По формуле:

НДС=В-(В/1,2-НДС”)  ,

Continue reading ‘Методика распределения выручки’ »

Методика построения уравнения регрессии и корреляции

Контрольная работа №2

Задача №1

Для изучения
связи между активами-нетто и объемом капитала по 30 коммерческим банкам
(согласно Вашему варианту):

а) изобразите
связь между изучаемыми признаками графически построением поля корреляции;

Continue reading ‘Методика построения уравнения регрессии и корреляции’ »

Методика побудови середньозважених індексів. Взаємозв’язок індексів

Методика побудови середньозважених
індексів. Взаємозв’язок індексів

Агрегатні індекси
кількісних та якісних показників можна перетворити у середньозважені індекси
— середньоарифметичний або середньогармонійний
відповідно.

Continue reading ‘Методика побудови середньозважених індексів. Взаємозв’язок індексів’ »

Монополизм в российской экономике: причины, последствия и пути преодоления

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ПРАВА

КУРСОВАЯ РАБОТА

Монополизм в российской экономике: причины, последствия
и пути преодоления

ВЫПОЛНИЛ:
ГОРБУНОВА Н.Э., гр.601

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ


Continue reading ‘Монополизм в российской экономике: причины, последствия и пути преодоления’ »

Методи способи та прийоми економічного аналізу

Методи, методики, способи та прийоми економічного аналізу

Під методом економічного аналізу розуміють
діалектичний спосіб підходу до вивчення господарських процесів у їхньому
становленню і розвитку. Характерними рисами методу економічного аналізу є:

Continue reading ‘Методи способи та прийоми економічного аналізу’ »

Методи проектування трудових процесів

ТЕМА: МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ

1. Класифікація трудових процесів

В умовах ринку й конкуренції велике значення для кожного
підприємства має зниження витрат виробництва, і одержання за рахунок цього

Continue reading ‘Методи проектування трудових процесів’ »

Методи підвищення продуктивності праці

ВСТУП

Перехід України
від адміністративно-командної економіки до ринкової, яка базується на широкому
використанні економічних методів, активізує ряд соціально-економічних проблем.
Зараз уже нікого не дивує безробіття, соціальна напруженість в суспільстві, які

Continue reading ‘Методи підвищення продуктивності праці’ »

Методи оцінки та відбору працівників підприємства

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний
університет

Кафедра економіки промисловості
і організації виробництва

Курсова робота

з дисципліни: «Економіка та організація

Continue reading ‘Методи оцінки та відбору працівників підприємства’ »

Методология экономического анализа

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ                                                
                                                          3

1.
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ                         5

Continue reading ‘Методология экономического анализа’ »

Науково-технічний прогрес — основа розвитку виробництва

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра менеджменту і

інформаційних
технологій

КУРСОВА РОБОТА

З ПРЕДМЕТУ

 РОЗМІЩЕННЯ
ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

Continue reading ‘Науково-технічний прогрес — основа розвитку виробництва’ »

Наркобизнес как экономическая отрасль

Оглавление

Введение

Глава
1. Теневая экономика в современной России

Глава 2. Наркобизнес как
экономическая отрасль

Глава 3. Условия
эффективного воздействия государства на наркобизнес

Continue reading ‘Наркобизнес как экономическая отрасль’ »

Напрямки посилення конкурентоспроможності торговельного підприємства

Напрямки посилення конкурентоспроможності
торговельного підприємства.

ПЛАН

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи механізму забезпечення
конкурентоспроможності торговельного підприємств. 5

Continue reading ‘Напрямки посилення конкурентоспроможності торговельного підприємства’ »