Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

23 Специфіка газ. жанрів Жанр – усталений тип твору, який склався історично і відзначаєтьсяособливими способом освоєння життєвого мат-лу.Традиційна клас-ція жанрів:1)Інф. жанри:а)замітка (з-ка-повідомлення, з-ка-відгук, полеміч. з-ка, критична, з-ка-